lauantai 18. syyskuuta 2021

.

Uuden yrityksen perustaminen on nykyisin helppoa

Sven Langbein ja Miia Ruohio Imatran Seudun Kehitysyhtiöstä ovat molemmat yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon suorittaneita neuvojia, jotka auttavat monin tavoin Imatran seudun yrittäjiä. Yksi heidän vastuualueistaan on aloittavien yrittäjien neuvonta.


Sven on saksalaistaustainen kansainvälisesti sivistynyt, Suomeen ja suomalaisuuteen ihastunut nuori mies, joka asuu nykyisin Ruokolahden Äitsaarella. Hänellä on myös omaa yrittäjätaustaa. Svenillä oli ennen Kehyssä aloittamista muun muassa digi- ja mainostoimisto. Sen kautta hänellä on seudulla laaja verkosto ja vahva tuntemus esimerkiksi nykyisin tärkeänä pidettyyn some-markkinointiin. Sven houkuteltiin Kehyyn neuvojaksi nimenomaan hyvän verkostonsa, kielitaitonsa ja digiosaamisensa ansioista.
Miia on hänkin jo työskennellyt monen ruokolahtelaisen yrittäjän kanssa. Terveydenhoitajataustainen Miia on opiskellut sosiaali- ja terveysalan kehittämistä ja johtamista, ja tuntee hyvin näitä aloja ohjaavaa lainsäädäntöä. Sosiaali- ja terveysalan palvelutoimintaa harjoittavien yritysten neuvonta onkin hänen erikoisalaansa.
Miia kertoo, että väestön ikääntyessä ja osin myös vaurastuessa koteihin tuotettavat palvelut ovat nykyisin kasvava yritystoiminnan sektori. Kaikille vanhuksille ei julkinen kotipalvelu riitä ja ihmiset haluavat nykyisin koteihinsa hyvinkin monenlaisia palveluita. Alan kysynnän voimakkaasti kasvaessa on luonnollista, että myös tarjonta lisääntyy. Kysyntää on nyt muillekin toimijoille kuin perinteistä siivousta ja kotiapua tarjoaville lähi- tai sairaanhoitajille.
Sven ja Miia vakuuttavat, että he molemmat auttavat kaikenlaisia aloittavia yrityksiä, mutta Sven on taustansa vuoksi erityisen innokas tukemaan sellaisia uusia yrityksiä, joilla on tekemistä digitalisaation, markkinoinnin tai taiteen kanssa. Svenin kiinnostus taidealaan juontaa juurensa hänen omaan harrastukseensa. Hän soittaa kitaraa Dark Ride Brothers -yhtyeessä.
Kun Miialta ja Sveniltä kysyy, millaisia uusia yrittäjiä he Ruokolahdelle toivovat, vastaus tulee helposti: valmiiksi innostuneita. Sven hahmottaa uuden yrittäjän haasteita todeten, että harva yritystä aloittava osaa kaikkea, mitä hänen pitäisi, mutta hyvän neuvonnan ja verkoston avulla voi selvitä silti mukavasti, koska monet asiat, kuten markkinointi, ovat nykyisin aika helposti ulkoistettavissa.
Aloittavan yrittäjän kanssa tehdään Kehyssä yleensä erilaisia arvioita ja laskelmia. Kaikille se ei ole yhtä mieluisaa. Joskus innokas, idea edellä aloittava yrittäjä saattaa pitää sitä jopa turhana paperin pyörittelynä, mutta Sven ja Miia vakuuttavat, että rauhallinen etukäteisarviointi ja laskeminen kannattaa aina.
Miian ja Svenin mukaan hyvä liikeidea on tärkeä palanen, mutta sen lisäksi jokaisen yrittäjäksi haluavan tulisi etukäteen selvittää ja varmistaa palvelunsa kysynnän olemassaolo – se, että uudesta hienosta ideasta on joku valmis jotain maksamaankin.
Yritysmuodon valinnassa kaikki Kehyn neuvojat ovat kokeneita opastajia. Eri yritysmuotojen erot ovat käytännössä pienentyneet, kun nykyisin myös osakeyhtiön voi perustaa ilman osakepääomaa. Kaikkien ei sitä kuitenkaan kannata tehdä. Jos yrittäminen on kovin sivutoimista ja kokeiluluonteista, hyvä vaihtoehto voi olla vaikkapa niin sanottu kevytyrittäjyys.
Miia korostaa, että myös sivutoiminen yrittäminen on usein sinällään hyvä valinta.
- Jos aloittaa yrittämisen oman toimensa ohessa, saa hyvin testattua yrityksensä vetovoimaa ja kysyntää, vaikka ei vielä ota suurta riskiä toimeentulonsa kannalta.
Jos kysyntää on hyvin, pitää sitten toki olla valmis jossain vaiheessa hyppäämään kokopäiväiseksi yrittäjäksi. Joskus tosin joku voi toimia sivutoimisena, mutta silti palkata työntekijän ideaansa toteuttamaan.
Sven kertoo, että esimerkiksi matkailualalla kysyntä voi olla joskus vain osavuotista. Silloin päätoiminen yrittäminen ei välttämättä tule kyseeseen, mutta sivutoiminen yrittäminen voi olla hyvinkin antoisaa ja kannattavaa.
Sven korostaa, että yrittämisen mahdollisuuksia voi miettiä yhdessä heidän kanssaan hyvin matalalla kynnyksellä. Jos vähänkin on sitä mieltä, että on keksinyt liikeidean, ja on kiinnostunut sen toteuttamisesta, ei kannata epäröidä neuvojiin yhteyden ottamisessa.
- Kehyn maksuton neuvonta on tarkoitettu matalan kynnyksen palveluksi, eikä kaiken tarvitse olla valmista, kun meille tulee. Idea ja tahto riittävät aluksi. Katsotaan sitten yhdessä, mitä muuta tarvitaan, toteaa Sven.
Miia on samalla kannalla ja lisää, että joskus sekin on uutta yritystä miettivälle hyvä tulos, kun tullaan yhdessä siihen tulokseen, että yrityksen perustaminen ei taida tässä kohtaa kannattaa – säästyy sekä rahaa että aikaa.
Monen muun asian ohella yritysneuvojat ovat aloittavan yrittäjän tukena myös rahoituksen hakemisessa. Sven korostaa, että rahoituksen saaminen yritystoimintaan voi joskus olla odotettua helpompaa.
- Rahoitusmuotoja on paljon erilaisia. Voimme tarvittaessa yhdessä asiakkaan kanssa käydä niitä läpi ja auttaa liitteiden kanssa. Joillakin aloilla voi olla koronan loputtua tavallista suurempaa kysyntää ja silloin rahoittajatkin saattavat paremmista tulevaisuuden näkymistä johtuen olla aloittaville yrityksille tavallista suopeampia.

Asko Ali-Marttila