keskiviikko 1. joulukuuta 2021

.

Jääskestä kertovat kirjat tuotiin tuulettumaan Ruokolahdelle

Kiertävässä näyttelyssä on esillä pitäjän historiaa muun muassa muistelmien, kyläkirjojen ja runojen kautta.

Neuvostoliitolle sotien seurauksena luovutettu Jääski oli väkiluvultaan Suomen neljänneksi suurin maalaiskunta. Pitäjässä asui vuonna 1939 lähes 21 000 ihmistä.


Jääskeläisten elämään ja pitäjän historiaan pääsee tutustumaan Ruokolahden kirjastolla, jonne avautui viime viikolla aiheesta kertova kirjanäyttely.
- Jääski-seurassa mietittiin koronan alkaessa, miten seuran toimintaa voisi pitää yllä. Keksimme, että viedään kirjat tuulettumaan maakuntiin, kertoo Jääski-seuran puheenjohtaja Kirsi Juura.
Jääski-seuran julkaisemia kirjoja ja lehtiä säilytetään Helsingissä Karjala-talolla.

Ruokolahdella on nähtävillä noin 20 lehteä ja 50 kirjaa, jotka käsittelevät jollain lailla Jääskeä. Teoksista vanhimmat ovat 1960-luvulta ja ne käsittelevät koko Jääsken historiaa aina 1300-luvulta asti.
- On historiatietoja, muistelmia, sukukirjoja, murre- ja runokirjoja, kertoo Juura.
Juuran mukaan 1990-luvulla oli suosittua tehdä kyläkirjoja. Jääsken 60 kylästäkin sellaisia on syntynyt.
- Silloin oli vielä evakoita kertomassa. Nämä kirjat jatkavat tarinaa seuraaville sukupolville.
Juura kertoo, että Jääsken kirjoissa on paljon valokuvia ihmisten omista arkistoista.
- Ne ovat aarteita omaa sukua tutkiville.

Kirjanäyttely on jo käynyt Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Imatralla. Alkuvuodesta näyttely siirtyy Joutsenoon ja myöhemmin Satakuntaan, jonne siirrettiin aikoinaan paljon evakkoja Jääskestä.
Näyttelystä on saatu Juuran mukaan hyvää palautetta.
- Sukututkimusta tehdessä edetään kronologisessa järjestyksessä faktatietojen varassa. Näiden kirjojen kautta tutkimuksia pystytään tarinallistamaan.
Näyttelyn kirjat eivät ole lainattavissa, mutta niistä saa ottaa valokuvia. Näyttely on esillä kirjastolla marraskuun loppuun asti.

Katja Neuvonen